Jaarbericht 2020

Het jaar 2020 zullen we niet licht vergeten. Twee coronagolven. Twee lockdowns. Ingrijpende maatregelen, een crisisteam en een Covid-unit in
de JacobKliniek. De pandemie had grote impact op het dagelijks leven van ons allemaal. Van alle medewerkers is veel gevraagd!
De zorg voor onze cliënten konden we, soms met moeite, blijven garanderen, maar een aantal plannen voor 2020 moest worden uitgesteld of
aangepast. We bleven bouwen aan de toekomst. We leidden nieuwe collega’s op en boekten vooruitgang met onze nieuwbouw en herontwikkeling van locaties. Het werven en behouden van zorgmedewerkers is en blijft een belangrijk thema, ook in 2021. Terugkijkend zien we ook wat het intense jaar ons heeft gebracht: op een
andere manier aandacht voor het welzijn van onze cliënten, meer flexibiliteit en digitaler werken op alle niveaus. Samenwerken en met elkaar leren en
groeien onder deze lastige omstandigheden, is iets om trots op te zijn. Een compleet overzicht van 2020 in woord en beeld vindt u in ons nieuwe jaarbericht.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag!