Jubilea vrijwilligers

Op woonzorglocatie Klein België hadden we afgelopen week een hele gezellige avond. Onze speciale aandacht ging uit naar 4 fantastische vrijwilligers die hun jubileum vierden. Drie vrijwilligers zetten zich al 5 jaar in voor Sint Jacob en één vrijwilliger vierde haar 35-jarig jubileum. Wow! Geheel in traditie ontvingen alle jubilarissen het certificaat en de daarbij behorende roos. Namens alle medewerkers en bewoners, DANK JULLIE WEL!

Heeft u vragen? Wij helpen u graag!