Op 24 mei 2017 heeft de Raad van Toezicht van Stichting Sint Jacob de jaarrekening 2016 goedgekeurd. Het jaar 2016 is door Stichting Sint Jacob afgesloten met een positief resultaat van ruim 2 miljoen euro.

Stichting Sint Jacob legt jaarlijks verantwoording af over haar prestaties, over hoe zij de zorg, de dienstverlening en de ondersteuning heeft georganiseerd. De jaarrekening is openbaar, Stichting Sint Jacob heeft haar jaarrekening gedeponeerd via het portaal DigiMV. U kunt de jaarrekening ook downloaden op de pagina organisatie, jaardocumenten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *