AED’s toegankelijk voor burgerhulpverleners

Hoe sneller iemand met een hartstilstand hulp krijgt, hoe groter de kans dat hij of zij het overleeft. Daarom stelt Sint Jacob alle AED’s die bij haar woonzorglocaties hangen beschikbaar voor burgerhulpverleners. Daarnaast roept Sint Jacob zo veel mogelijk eigen medewerkers op om zich aan te melden als burgerhulpverleners.

AED’s 24/7 beschikbaar

Verspreid over Haarlem en Heemstede telt Stichting Sint Jacob acht zorglocaties. Op elke locatie hangt naast de voordeur een beveiligde buitenkast met een AED die Sint Jacob voortaan ook 24/7 beschikbaar stelt voor de omliggende woonwijken.

Inzet medisch geschoolde medewerkers

Iedereen die kan reanimeren en in het bezit is van een certificaat, kan zich aanmelden als burgerhulpverlener. Afgelopen maandag vond er een netwerkbijeenkomst plaats van Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR). Een belangrijk agendapunt was het motiveren van BHV-opgeleide medewerkers binnen zorgcentra en ziekenhuizen om zich aan te melden als burgerhulpverlener. Marcel Spinella, coördinator BHV bij Sint Jacob, maakt zich hard voor dit initiatief: “Bij Sint Jacob werken veel medisch geschoolde medewerkers die kunnen reanimeren en in het bezit zijn van een certificaat. Door onze collega’s te stimuleren zich aan te melden als burgerhulpverleners, hopen we Haarlem en omgeving nog ‘hartveiliger’ te maken.”

AED redt levens

Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een draagbaar apparaat dat het leven kan redden van iemand met een acute hartstilstand. Meestal staat het hart bij een hartstilstand niet helemaal stil, maar worden de hartkamers zo snel en chaotisch geprikkeld dat ze niet meer samentrekken. Een AED kan het hartritme dan met een stroomstoot herstellen.

Netwerk van AED’s en burgerhulpverleners

Alle AED’s van Sint Jacob zijn aangemeld bij ‘Stan the CPR Network’ (voorheen HartveiligWonen). Deze organisatie beschikt over een netwerk van burgerhulpverleners die speciaal getraind zijn om mensen te reanimeren. Bij het vermoeden van een acute hartstilstand alarmeert de meldkamer van 112 niet alleen een ambulance, maar tevens de burgerhulpverleners in de nabije omgeving van het slachtoffer. De burgerhulpverleners die het slachtoffer reanimeren totdat de ambulance gearriveerd is, kunnen daarbij nu ook gebruik maken van de AED’s van Sint Jacob.