Schalkweide voldoet aan alle eisen; bezoek inspectie

Op 19 juli 2019 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een bezoek gebracht aan Schalkweide en getoetst op het normenkader hygiëne infectiepreventie en antibioticaresistentie. Tijdens dat bezoek zijn toen meerdere tekortkomingen geconstateerd.

Vandaag kwam de IGJ opnieuw op bezoek in Schalkweide om te kijken hoe de stand van zaken nu is. De inspecteurs gaven aan een wereld van verschil aan te treffen waar heel gestructureerd gewerkt is aan het verbeteren van de situatie van hygiëne infectiepreventie.

Schalkweide voldoet nu aan alle eisen op het gebied van hygiëne infectiepreventie. Structuur is zichtbaar en de afdelingen zijn eenduidig ingericht waardoor het werken makkelijker is geworden en de medewerkers hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. De schoon/vuil opslag is prima in orde en de ruimte waar de voorraad is opgeslagen is ruim en overzichtelijk waar iemand voor verantwoordelijk is.

De inspecteurs sluiten dit dossier af. Veel complimenten voor een ieder die meegewerkt heeft aan dit mooie resultaat. Een mooi moment voor Sint Jacob!

Heeft u vragen? Wij helpen u graag!