Speciale covid-unit in de JacobKliniek druk bezet

De JacobKliniek, het revalidatiecentrum van Sint Jacob in Haarlem Oost, heeft een aparte corona afdeling ingericht voor coronapatiënten. De 14 beschikbare plekken op deze covid-unit zijn hoognodig nu het aantal coronapatiënten dat gespecialiseerde zorg nodig heeft zo hoog is.

“Vanuit het ROAZ, een regionaal overleg tussen diverse zorgorganisaties, kregen we het verzoek om net als in 2020 een aparte unit in te richten voor coronapatiënten”, aldus Nancy Weema, manager van de JacobKliniek. “De unit is nu een paar weken open en is bijna constant vol. Hiermee leveren we een belangrijke bijdrage aan de ketenzorg door het opvangen van de vele coronapatiënten in de regio.”

De covid-unit in de JacobKliniek is de enige in de regio Zuid-Kennemerland en is vooral gericht op het ontlasten van ziekenhuizen en huisartsen. Veel patiënten komen uit het Spaarne Gasthuis op het moment dat zij geen zorg in het ziekenhuis meer nodig hebben, maar nog niet naar huis kunnen. Ook patiënten die te ziek zijn om thuis te blijven kunnen op de unit opgenomen worden. Daarnaast biedt de unit een beschermde omgeving voor kwetsbare ouderen met corona voor wie een ziekenhuisopname niet wenselijk is.

De covid-unit is afgescheiden van de rest van de kliniek. Er werkt een vast team van medewerkers die geschoold en deskundig zijn in de specifieke zorgverlening aan coronapatiënten. De Inspecteur Generaal van de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) bracht vorige week een bezoek aan de covid-unit. Zij was zeer positief over de manier van werken en de inzet van alle medewerkers.

Nancy Weema: “Ik ben heel trots op onze medewerkers die zich wederom vol overgave inzetten voor de zorg voor deze patiënten. Van onze eerdere ervaring met de covid-unit wisten we hoe zwaar het verlenen van deze zorg is. Veel bewondering is er voor het team dat 24 uur per dag met energie en betrokkenheid deze cliënten verzorgt.”

Binnen de JacobKliniek wordt ook ‘post-covid-zorg’ geboden: een revalidatietraject voor mensen die genezen zijn van corona maar nog steeds klachten hebben. Met een speciaal revalidatieprogramma worden zij geholpen bij het herstellen of omgaan met de beperkingen.

Meer informatie over de JacobKliniek leest u hier.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag!